Tiếng ViệtTiếng Việt
hiện tại vị trí: Trang chủ » Sản phẩm » Polyurethane » Continuous panel blended polyol

loading

Continuous panel blended polyol

Tình trạng sẵn có:

A.Continuous panel blended polyol (50-250mm thickness) 

Hạng mụcchỉ tiêuchỉ tiêuchỉ tiêu
chất tạo khíHCFC-141bHCFC-141bCP
chống cháyB3B2B2/B3
Nhiệt độ vật liệu20~25℃20~25℃20~25℃
Tỷ lệ POL/ ISO1:1.2~1.3pbw1:1.5~1.6pbw1:1.6~1.7 pbw
Thời gian tạo kem8~10s8~10s8~10s
Phản ứng hóa45~55s45~55s45~55s
Thời gian không dính60~80s60~80s60~80s
Mực độ không hối  33~36 kg/m334~36 kg/m334~36 kg/m3

*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.

* Isocyanate tương đồng với MDI  

B.keo dán

Hạng mụcchỉ tiêuchỉ tiêu
chất tạo khíHCFC-141bWater
Nhiệt độ vật liệu20~25℃20~25℃
Tỷ lệ POL/ ISO1:1.1pbw1:1.1pbw
Thời gian tạo kem25-60s25-60s
Phản ứng hóa80-160s80-160s
Thời gian không dính120-240s120-240s
Mực độ không hối  80-200 kg/m3200-300 kg/m3

*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng

*Isocyanate tương đồng với MDI  


trước =: 
Tiếp theo: 

CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
  Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 +84 (27) 4380 1099
 +84 (27) 4380 1097
 
chiefadmin@ghw-vn.com

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
  Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
 +84 (28) 3526 8260-61
 +84 (28) 3526 8262
 chi.admin@ghw-vn.com

Bản quyền © 2022 GHW (VIỆT NAM) CO., LTD (Việt Nam) 苏ICP备05031427号-3 | Technology by leadong.com