Tiếng ViệtTiếng Việt
hiện tại vị trí: Trang chủ » Mạng lưới tiếp thị
Mạng lưới tiếp thị

Công ty TNHH GHW(Việt Nam) là một trong những chi nhánh của GHW International (sau đây gọi là "GHW"), Công ty TNHH GHW(Việt Nam) là một trong những công ty con thương mại ở nước ngoài của WWW GHW. GHW là nhà cung cấp dịch vụ toàn diện cho các trung gian hóa học ứng dụng. Vào tháng 1 năm 2020 tại Hồng Kông GHW đã lên sàn giao dịch chính khoán ( Mã cổ phiếu là 09933HK), GHW đã thành lập một công ty con tại hơn mười quốc gia và khu vực trên thế giới và sáp nhập vào một cấu trúc dịch vụ kho bãi và hậu cần để mở rộng thị trường bán hàng và cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng toàn cầu. Với sự hỗ trợ của mạng lưới toàn diện GHW, danh mục sản phẩm của GHW cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất
lượng cho hàng chục quốc gia trên thế giới