Tiếng ViệtTiếng Việt
hiện tại vị trí: Trang chủ » Sản phẩm » Polyurethane » Wood Imitation blended polyol

loading

Wood Imitation blended polyol

Tình trạng sẵn có:

A.Furniture

Hạng mụcchỉ tiêuchỉ tiêu
chất tạo khíHCFC-141bHFC-245FA
Nhiệt độ vật liệu20~25℃20~25℃
Tỷ lệ POL/ ISO1:1 ~1.2pbw1:1.1~1.2pbw
Nhiệt độ khuôn40~45℃35~45℃
Thời gian tạo kem15~40s15~25s
Phản ứng hóa70~160s70~100s
Thời gian không dính90~210s100~130s
Mực độ không hối  80~120 kg/m380~110 kg/m3

*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.

*Isocyanate tương đồng với MDI  

B.Line /Decoration

Hạng mụcchỉ tiêuchỉ tiêu
chất tạo khíHCFC-141bHFC-245FA
Nhiệt độ vật liệu20~25℃20~25℃
Tỷ lệ POL/ ISO1:1 ~1.2pbw1:1.1~1.2pbw
Nhiệt độ khuôn40~45℃35~45℃
Thời gian tạo kem10~20s10~20s
Phản ứng hóa50~100s50~100s
Thời gian không dính80~160s80~160s
Mực độ không hối  50~80 kg/m350~80 kg/m3

*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.

*Isocyanate tương đồng với MDI  

C.PU trowel

Hạng mụcchỉ tiêuchỉ tiêu
chất tạo khíHCFC-141bWater
Nhiệt độ vật liệu20~25℃20~25℃
Ratio Tỷ lệ POL/ ISO1:1pbw1:1.5pbw
Nhiệt độ khuôn25℃25℃
Thời gian tạo kem14-18s14-18s
Phản ứng hóa45-55s45-55s
Thời gian không dính50-70s50-70s
Mực độ không hối  40-45 kg/m340-45 kg/m3

*Các đặc tính phản ứng thực tế có thể được điều chỉnh theo điều kiện quá trình và yêu cầu của khách hàng.

*Isocyanate tương đồng với MDI  


trước =: 
Tiếp theo: 

CÔNG TY TNHH GHW (VIỆT NAM)
  Số 6 VSIP II-A, đường số 15, Khu công nghiệp Việt nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân,Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 +84 (27) 4380 1099
 +84 (27) 4380 1097
 
chiefadmin@ghw-vn.com

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT GHW (VIET NAM)
  Tòa nhà DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
 +84 (28) 3526 8260-61
 +84 (28) 3526 8262
 chi.admin@ghw-vn.com

Bản quyền © 2022 GHW (VIỆT NAM) CO., LTD (Việt Nam) 苏ICP备05031427号-3 | Technology by leadong.com